Blog

Protecció de Dades

Esperant l’aprovació del Projecte de Llei Orgànica de Protecció de Dades

9 juliol, 2018

Des del mes de novembre de 2016 Espanya treballa en l’elaboració de la nova Llei Orgànica de Protecció de Dades (LOPD).

El projecte va ser aprovat el 10 de novembre de 2017 i es van concedir diferents terminis d’esmenes fins al 4 d’abril de 2018. Aquest període va finalitzar amb un total de 369 esmenes al projecte de llei.

 

LA NORMATIVA EUROPEA DE PROTECCIÓ DE DADES

El Reglament Europeu de Protecció de Dades (RGPD) va entrar en aplicació el 25 de maig de 2018. Això ha suposat que la legislació espanyola que no coincideixi amb les disposicions de l’RPGD quedarà desplaçada i no s’aplicarà.

La normativa europea permet i requereix que els estats membres de la UE adaptin el seu dret intern a les disposicions del Reglament Europeu.

 

L’RGPD suposa tres canvis fonamentals respecte a l’anterior normativa:

 • La Responsabilitat Proactiva o Accountability és el principi essencial de l’RGPD. Ja no és suficient complir una sèrie de requisits, sinó que s’han de valorar els riscos i adoptar mesures segons l’anàlisi previ. Això comporta una actualització i revisió permanent al llarg del temps.
 • El consentiment ja no serà la base legal principal per tractar dades personals. Només serà una de les 6 possibilitats de legitimació per al tractament.
 • Canvi del model de supervisió. Quan tinguin lloc incidències no serà suficient saber QUÈ ha passat, sinó que es buscarà el PERQUÈ ha passat.

 

OBJECTIUS DE LA NOVA LOPD
 • Adaptar la legislació nacional al Reglament Europeu de Protecció de Dades.
 • Desenvolupar els aspectes que l’RGPD permet als estats membres.
 • Reforçar els drets dels ciutadans quan ho permeti l’RGPD.
 • Aclarir conceptes del RGPD.
 • Aportar seguretat jurídica en qüestions complexes.

 

QUÈ DIU EL PROJECTE DE LA NOVA LOPD?

Tot i que el projecte de llei encara es troba en tramitació parlamentària i ha generat un gran nombre d’esmenes, podem tenir en consideració algunes de les qüestions que assenyalen els seus articles:

 • Defineix el concepte de consentiment excloent el consentiment tàcit.
 • Especifica la necessitat de demanar el consentiment per a cada finalitat de tractament no relacionada.
 • Estableix en 13 anys l’edat mínima per a donar consentiment.
 • Prohibeix tractar dades personals amb l’objectiu principal d’identificar informació sensible basant-se només en el consentiment. L’objectiu és evitar la creació de llistes negres.
 • Regula els drets de rectificació i supressió de dades de persones mortes per part d’hereus o persones designades.
 • Assenyala alguns supòsits en els que no es pot imputar la inexactitud de les dades a un responsable.
 • Enumera tractaments específics, en els quals hi hagi una presumpció d’obligació legal, interès públic o interès legítim; per dotar-los de seguretat jurídica.
 • Reforça el dret d’informació per capes en serveis de societat de la informació.
 • Regula el bloqueig de les dades.
 • Estableix que els contractes d’encarregat signats abans del 25 de maig de 2018 mantindran la seva vigència. En cas de contractes amb duració indefinida, tindran un termini de 4 anys per adaptar-se. El responsable o encarregat poden exigir l’actualització del contracte.
 • Permet que les autoritats puguin sol·licitar l’autorització de l’Audiència Nacional per declarar contràries al dret de la UE algunes transferències internacionals.

 

QUAN ESTÀ PREVISTA L’APROVACIÓ DE LA NOVA LOPD?

De moment alguns mitjans han assenyalat que “PSOE i PP aventuren que la nova LOPD podria aprovar-se al desembre d’aquest any”. José L. Piñar, exdirector de l’AEPD, va declarar que “si tot va bé, la LOPD podria estar a punt per cap d’any”.

Tenint en compte aquestes referències, s’espera que el projecte de llei de la nova LOPD s’aprovi definitivament a finals de 2018.

De moment, i mentre no hi hagi un desenvolupament normatiu intern a Espanya, s’aplicarà el Reglament Europeu juntament amb aquelles qüestions de la legislació actual que no entren en conflicte amb l’RGPD.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *