Blog

Protecció de Dades

Les empreses obligades a la prevenció del blanqueig de capitals han de designar un DPD

30 juliol, 2019

La nova Llei Orgànica de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD) determina quines empreses han de designar un Delegat de Protecció de Dades. El llistat d’entitats obligades a nomenar un DPD inclou “els responsables de fitxers regulats per la legislació de prevenció de blanqueig de capitals i finançament del terrorisme”.

 

QUINES EMPRESES HAN DE COMPLIR LA LPBC OBLIGATÒRIAMENT?

La Llei de prevenció de blanqueig de capitals (LPBC) recull un ampli llistat de persones i entitats (subjectes obligats) que han de complir aquesta normativa de forma obligatòria.

 • Entitats de crèdit.
 • Entitats asseguradores i corredors d’assegurances.
 • Empreses de serveis d’inversió.
 • Societats gestores d’institucions d’inversió col·lectiva.
 • Entitats gestores de fons de pensions.
 • Societats gestores d’entitats de capital de risc.
 • Entitats de pagament i de diners electrònics.
 • Persones que exerceixin activitats de canvi de moneda.
 • Serveis postals respecte a les activitats de gir o transferència.
 • Promotors immobiliaris i els que exerceixin activitats d’agència, comissió o intermediació en compravenda de béns immobles.
 • Auditors de comptes, comptables externs o assessors fiscals.
 • Notaris i registradors de la propietat, mercantils i de béns mobles.
 • Casinos de joc.
 • Persones que comercien amb joies, pedres, metalls preciosos, objectes d’art o antiguitats.
 • Persones responsables de la gestió, explotació i comercialització de loteries o altres jocs d’atzar presencials o per mitjans electrònics.
 • Fundacions i associacions.

 

Consultar la llista completa de subjectes obligats i excepcions aquí.

 

OBLIGACIONS PER A LA PREVENCIÓ DEL BLANQUEIG DE CAPITALS

La normativa LPBC és de caràcter preventiu i el seu objectiu és detectar operacions sospitoses abans de que es duguin a terme, així com obtenir coneixement per evitar que es realitzin futures operacions similars. Les empreses obligades han d’examinar qualsevol acció que pugui estar relacionada amb el blanqueig, posant especial atenció a tota operació o pauta de comportament complexa o inusual o sense propòsit econòmic o lícit aparent, o que presenti indicis de simulació o frau.

A continuació s’inclou, a manera informativa, algunes de les obligacions que han de complir els subjectes obligats:

 

Relatives a la diligència deguda:
 • Identificació formal dels clients.
 • Identificació del titular real del negoci o operació.
 • Informació sobre el propòsit de la relació de negocis.
 • Seguiment continu de la relació de negocis dels clients.

 

Relatives a l’examen i comunicació d’operacions sospitoses:
 • Examen especial d’operacions complexes, inusuals o sense un propòsit econòmic o lícit aparent, o que presentin indicis de simulació de frau per a professionals.
 • Comunicació d’operacions sospites per indici.
 • Abstenció d’execució en determinades operacions.
 • Comunicació sistemàtica de certes operacions econòmiques.
 • Col·laboració amb el SEPBLAC.
 • Prohibició de revelació als clients si es fa la comunicació al SEPBLAC.

 

Relativa a la conservació de documents:
 • Conservació de documents en paper.

 

Relatives a la formació del titular:
 • Designació d’un representant davant el SEPBLAC i formació del mateix.
 • Protecció i idoneïtat d’empleats, directius i agents.

 

NECESSITES CONTRACTAR UN DELEGAT DE PROTECCIÓ DE DADES I COMPLIR LA LPBC?

A DATAX posem a la seva disposició un servei de DPD extern amb la possibilitat d’incloure el compliment a la Llei de Prevenció de Blanqueig de Capitals.

Un servei contrastat amb un equip de professionals altament qualificats per oferir-li les màximes garanties de compliment. Comptem amb 1 dels 4 primers DPD certificats de l’Estat espanyol i som membres de l’Associació Espanyola de Delegats de Protecció de Dades.

Més informació en aquest enllaç.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *