Productes i serveis

Adequació Esquema Nacional de Seguretat

Servei especialitzat Ajuntaments

Adaptació integral ENS-RGPD-LOPDGDD-LSSI

DATAX ofereix l’adaptació integral a l’Esquema Nacional de Seguretat i a totes les normatives vigents de protecció de dades. Servei especialitzat per a l’adequació d’Ajuntaments i tot tipus d’entitats públiques.

Oferim les màximes garanties amb un equip altament qualificat, professionals certificats i auditors CISA.

 

El servei inclou:

 • Projecte adequació ENS
 • Adaptació Reglament Europeu, LOPDGDD i LSSI
 • Delegat de Protecció de Dades (DPD)
 • Reunions presencials
 • Assessorament personalitzat
 • Auditories internes d’ENS i protecció de dades
 • Seguiment continuat i manteniment del projecte

La digitalització i l’ús de les TIC en tots els àmbits de la societat ha vingut acompanyada de nous perills i vulnerabilitats per a la seguretat de la informació.

L’Esquema Nacional de Seguretat neix amb l’objectiu d’establir una base de seguretat en la utilització de mitjans electrònics per part d’Entitats Públiques i garantir una gestió segura de la informació.

Des del 5 de novembre de 2017 la implantació de l’ENS és d’obligat compliment per a tota l’Administració Pública, així com per a les empreses del sector privat que donen servei a entitats públiques.

 

Principals implicacions pràctiques de l’ENS

L’Esquema Nacional de Seguretat fixa quines mesures son necessàries per garantir la protecció dels sistemes, la informació, els serveis electrònics, i les comunicacions.

El procés d’implantació a l’Esquema Nacional de Seguretat requereix de les següents accions principals:

 • Nomenar un Comitè de Seguretat i definir responsabilitats
 • Dissenyar un pla d’adequació
 • Aprovar la Política de Seguretat
 • Categoritzar els actius
 • Analitzar els riscos i redactar la Declaració d’Aplicabilitat
 • Implementar les mesures de seguretat i controls
 • Seguiment mitjançant auditories i millora continua
Compartir a:
Et podem ajudar?
Experts en solucions personalitzades
Truca a Datax al
93 754 06 88