Productes i serveis

Adequació a la LSSICE

Servei d'Adequació a la LSSICE:

 • Diagnòstic inicial.
 • Elaboració i revisió de clàusules legals.
 • Assessorament en la implantació de mesures tècniques i organitzatives.
 • Adequació web LSSICE.
 • Adequació campanyes de màrqueting digital.
 • Auditoria de cookies.
 • Adequació activitat xarxes socials.
 • Manteniment i cobertura continuada.
 • Defensa en procediments sancionadors i inspeccions en cas suposat de vulneració de les LSSICE.
 • Assegurança de responsabilitat civil que cobreix l’import de qualsevol possible sanció derivada de la inexactitud o error de les instruccions facilitades al client.

Oferim un servei d’adequació a la LSSICE (34/2002), Llei de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, que afecta tots els titulars de llocs web, i regula tots els serveis i comunicacions a Internet.

Totes les empreses, professionals i organitzacions que gestionen dades personals han d’adaptar-se als principis i obligacions contingudes en aquesta normativa amb la finalitat de garantir els drets dels interessats.

Amb la nostra llarga trajectòria en la implantació de la LOPD i LSSICE en tot tipus d’organitzacions i sectors d’activitat, assegurem l’adequació a aquestes normatives de manera integral i efectiva sense alts costos de temps ni recursos.

El nostre servei és fonamentalment presencial i totalment adaptat a les característiques de cada empresa.

Oferim així mateix el servei en modalitat online, només en aquells casos que el nivell de seguretat de dades sigui bàsic i l’activitat de l’empresa ho permeti, seguint les indicacions de l’AEPD.

 

Beneficis de l’adequació a la LSSICE:

 • Evitar importants sancions, que provenen habitualment del nostre entorn. Les sancions poden oscil·lar entre els 900€ i els 600.000€, depenent de la gravetat de la infracció.
 • Augmentar la nostra capacitat de reacció davant de pèrdues de dades, l’actiu més important d’una empresa.
 • Seguretat informàtica, ja que el mal ús de les noves tecnologies suposa un alt risc.
 • Delimitació de responsabilitats, per un mal ús de tercers.
 • Imatge empresarial. La correcta implantació d’una política de privacitat representa un valor afegit en qualsevol organització, projectant valors com l’ètica i el respecte pels seus clients i col·laboradors.
Compartir a:
Et podem ajudar?
Experts en solucions personalitzades
Truca a Datax al
93 754 06 88