Productes i serveis

Canal Ètic Report2Box

Servei Canal Ètic

 • Plataforma de Gestió Externa Personalitzada 24 x 7 x 365
 • Configurable per tipus estructura empresa
 • Garantia Anonimat usuari
 • Garantia de confidencialitat
 • Segellat en el temps
 • Assessorament Continu
 • Equip Altament qualificat

QUÈ ÉS EL CANAL DE DENÚNCIES O CANAL ÈTIC?

El Canal de Denúncies o Canal Ètic és una de les principals eines d’autocontrol que es posa a la disposició dels empleats d’una organització i que actua com una via de comunicació de presumptes irregularitats.

 
Destinada a garantir les bones pràctiques internes i a evitar que les persones jurídiques s’enfrontin a responsabilitats penals derivades de la mala praxi empresarial.

QUAN ÉS OBLIGATORI DISPOSAR D’UN CANAL ÈTIC O DE DENÚNCIES?

Pròximament entrarà en vigor la Directiva Europea de Protecció del Denunciant (2019/1937 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 23 d’octubre de 2019) en la qual considera els canals de denúncies como un element obligatori en les empreses públiques. També ho veu com imprescindible en las empreses privades que comptin amb més de 50 treballadors o un volumn de facturació o balanç de més de 10 millons d’euros.

BENEFICIS

 • Prevenció: Actua en contra de la corrupció i afavoreix la prevenció de delictes i altres conductes irregulars.
 • Protecció: Afavoreixen la transparència empresarial i protegeixen l’organització.
 • Confidencialitat: Les denúncies, queixes i reclamacions són tractades de manera confidencial, la qual cosa ofereix més seguretat i confiança.
 • Independència: Confiar la gestió del canal a un agent extern dota al sistema de major credibilitat i independència.

Plataforma Canal Ètic de DATAX

Report2Box

En DATAX oferim una eina de gestió de denúncies que permet que aquestes es facin de manera anònima perquè es compleixin amb els més alts estàndards en matèria de seguretat de la informació i contribueix a mantenir la confidencialitat i la protecció de dades de caràcter personal.

 • Plataforma de Gestió Externa Personalitzada
 • Configurable per tipus estructura d’empresa
 • Garantia de l’anonimat de l’usuari i confidencialitat
 • Formació per al gestor del canal i emprats
 • Assessorament continu
 • Qüestionaris adaptables
 • Segellat de temps

Serveis Canal Ètic

Disposem de diferents opcions segons el perfil de l’organització en funció del volum i estructura.

 • Canal Ètic PRO
 • Canal Ètic PREMIUM
 • Canal Ètic ADVANCE
 • Canal Ètic ADVANCE PLUS
 • Serveis complementaris
  • Assessorament Especial Òrgans de Gestió
  • Models de Prevenció de Delictes.
  • Elaboració Codi Ètic
Compartir a:
Et podem ajudar?
Experts en solucions personalitzades
Truca a Datax al
93 754 06 88