Productes i serveis

Adequació a les lleis de Protecció de Dades

Servei d'adaptació integral a la protecció de dades

Analitzem la teva empresa per determinar el grau de compliment de la protecció de dades, identifiquem les vulnerabilitats a les que està exposada i detectem tots aquells procediments que siguin necessaris, ajudant al client a la implantació dels mateixos.

 • Metodologia pròpia
 • Software propi
 • Projecte d’adaptació a mida
 • Equip altament qualificat
 • Acompanyament continuat

Oferim un servei d’adequació a les lleis de Protecció de Dades:

REGLAMENT EUROPEU DE PROTECCIÓ DE DADES (RGPD)

Per donar resposta a la revolució tecnològica, el 2016 va entrar en vigor el Reglament Europeu de Protecció de Dades, que imposa noves i més exigents obligacions per garantir la privacitat com a dret fonamental.

El RGPD unifica i modernitza la normativa europea de protecció de dades, permetent als ciutadans un millor control de les seves dades i a les empreses aprofitar al màxim les oportunitats d’un mercat únic digital, beneficiant-se d’una major confiança dels consumidors.

El Reglament Europeu va establir un període transitori de 2 anys, que va finalitzar el 25 de maig de 2018. Des de llavors totes les empreses s’han d’haver actualitzat als nous requeriments, incorporant noves mesures tècniques i organitzatives.

 

NOVA LOPDGDD

A la fi de 2018 Espanya va aprovar la nova Llei Orgànica 3/2018 de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets. La LOPDGDD és la nova normativa que adapta la legislació espanyola al Reglament Europeu de Protecció de Dades (RGPD) i deroga l’anterior LOPD de 1999. Aquesta nova llei complementa el RGPD i desenvolupa algunes matèries que aquest mateix contempla, introduint noves obligacions per a les empreses .

Entre les novetats que presenta, destaca el títol X que introdueix per primer cop una bateria de drets digitals, amb l’objectiu de reconèixer i garantir els drets i llibertats dels ciutadans a internet.

 

CULTURA DE PRIVACITAT

Les noves lleis de protecció de dades pretenen consolidar una veritable cultura de privacitat en el nostre teixit empresarial i protegir eficientment les dades personals de tots els ciutadans europeus. El que fins ara era simplement una obligació legal s’haurà de convertir en una pràctica habitual que tingui l’objectiu de protegir les dades personals i possibiliti l’exercici dels drets de persones que els cedeixen.

Principals novetats i implicacions pràctiques:

 • Disseny, implantació i supervisió dels requisits de responsabilitat (accountability).
 • Privacitat des del disseny (Privacy by design).
 • Consentiment exprés i inequívoc.
 • Dret a l’oblit i dret de portabilitat.
 • Delegat de Protecció de Dades (DPD)
 • Avaluacions d’impacte (AIPD).

Databox, software propi per facilitar la teva adaptació

Datax ha desenvolupat DATABOX, una eina informàtica per facilitar i assegurar el correcte compliment dels nostres clients:

 • Gestiona tota la documentació de protecció de dades
 • Visualitza els teus riscos i les mesures de seguretat per eliminar-los
 • Resol tots els teus dubtes contactant de forma directa amb el teu assessor/a
 • Suport informatiu
Compartir a:
Et podem ajudar?
Experts en solucions personalitzades
Truca a Datax al
93 754 06 88