Blog

Protecció de Dades

Aprovació imminent de la nova Llei de Protecció de Dades

23 octubre, 2018

El passat 18 d’octubre el Congrés dels Diputats va aprovar per unanimitat el projecte de la nova LOPD. La nova llei s’anomenarà Llei Orgànica de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals.

L’objectiu és actualitzar la legislació espanyola al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i el Consell, de 27 d’abril de 2016, Reglament General de Protecció de Dades, i desenvolupar certes disposicions.

L’antiga LOPD de 1999 quedarà derogarà i sense cap efecte en ser substituïda per la nova llei de Protecció de Dades.

Actualment la tramitació està pendent de l’aprovació definitiva per part del Senat.

 

PRINCIPALS NOVETATS
 • Regula les dades de persones mortes. Els familiars o hereus podran sol·licitar l’accés, rectificació o supressió de les dades.
 • Manté en 14 anys l’edat a partir de la qual els menors poden prestar el seu consentiment, inclosos serveis de la societat de la informació.
 • Remarca que el consentiment de l’afectat per a una pluralitat de finalitats ha de ser específic i inequívoc per a cadascuna d’elles.
 • Regula el deure d’informar mitjançant capes. Especifica quina informació es considera bàsica i hauria d’aparèixer a la 1a capa: identitat del responsable, finalitat del tractament i drets dels interessats.
 • Introdueix una sèrie de previsions per garantir l’adequat desenvolupament de la investigació mèdica, ponderant els beneficis que aporta a la societat.
 • Reforça la figura del Delegat de Protecció de Dades. Destaca que el DPD pot ser un mitjà per a la resolució amistosa de reclamacions.

 

DRETS DIGITALS

El projecte de Llei aprovat també incorpora un títol específic per reconèixer i garantir els drets digitals dels ciutadans.

 • Dret a la desconnexió digital en el marc del dret a la intimitat en l’ús de dispositius en l’àmbit laboral.
 • Neutralitat i accés universal a la xarxa.
 • Dret a la seguretat digital.
 • Protecció de menors a Internet i educació digital.
 • Garantia de la llibertat d’expressió.
 • Dret a l’aclariment d’informacions en mitjans de comunicació digitals.

1 comentari

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *