Blog

Recomanacions DATAX

Privacidad de Whatsapp

Canvi en els termes i condicions de Whatsapp: en què ens afecta i quines opcions tenim.

5 febrer, 2021

Pròximament entren en vigor els nous termes i condicions de privacitat de Whatsapp. A continuació us indiquem les consideracions a tenir en compte sobre aquests nous termes i condicions.

WhatsApp no és un missatger, Facebook no és una xarxa social i YouTube no és un canal de vídeo. No, són SERVEIS i consegüentment han de ser contractats en algun moment, ha d’haver-hi un document que expressi les condicions del servei, d’ús, de privacitat i se li ha de permetre a l’interessat acreditar el seu acord i la forma de pagament.

A inicis del 2021 els usuaris de WhatsApp van rebre un missatge que està començant a causar preocupació en tots, sobretot davant la paranoia col·lectiva de l’abast de la gestió dels dispositius digitals que permetem ingressar en la nostra llar. Si bé hem confiat en la practicitat de l’enviament de missatgeria instantània per a comunicar-nos, el reunir-nos amb companys del passat per mitjà de xarxes socials, l’incessant *postureo de les nostres vides en fer-les públiques per als nostres amics i familiars o la gestió de plataformes audiovisuals gratuïtes amb una infinitat de contingut, cap d’aquests SERVEIS és gratuïts.

Tots absolutament tots, utilitzen una moneda comuna d’intercanvi, la qual és les nostres dades personals i sota aquests canvis, aquestes plataformes pretenen crear un lliure mercat entre elles amb les nostres preferències.

El canvi d’aquestes polítiques de les diverses plataformes és l’emplenament d’un procés d’integració que va iniciar en 2012 per a Instagram, quan Facebook va comprar aquesta plataforma i en 2014 quan fa el propi amb WhatsApp.

En 2020 Facebook avisa que integrarà diversos components de les tres plataformes apuntant a tenir una sola missatgeria, una sola llista de contactes, una sola base de dades d’interessos i llocs, així com també apunta a integrar mitjans de pagament en tots els serveis, i va recalcar que tota aquesta informació serà compartida entre aquestes tres plataformes i els seus socis comercials, la qual cosa és certament preocupant, perquè són els socis comercials, els qui realitzen el pagament a aquestes plataformes en ordre de trobar mercat per als seus productes i que aquesta plataforma, sol·licita la nostra autorització per a realitzar aquesta cessió.

Què és el nou llavors?

Els nous termes d’ús i la política de privacitat fan focus en tres actualitzacions claus que afectaran la forma en la qual WhatsApp i per tant Facebook, processaran totes les nostres dades que podrien compartir amb altres empreses.

  • Com WhatsApp processarà a partir d’ara les nostres dades, no sols en el tractament, sinó també en l’administració de rutines per a nous serveis com a missatges temporals, horari de “no molestar”, compres des de l’App, etc.
  • Com les empreses poden usar els serveis allotjats en Facebook per a emmagatzemar i administrar no sols en el tractament, sinó també en l’administració de rutines per a nous serveis com a missatges temporals, horari de “no molestar”, compres des de l’App, etc.
  • Com les empreses (socis comercials) poden usar els serveis allotjats en Facebook per a emmagatzemar i administrar a WhatsApp i a altres empreses de Facebook: informació de registre del nostre compte inclòs el número de telèfon, dades de les transaccions, informació relacionada amb el servei, informació sobre com interaccionem amb altres empreses a través de WhatsApp, informació del mòbil i l’adreça IP.

En la nova política de privacitat es destaca com les empreses de Facebook poden utilitzar tota la nostra informació de WhatsApp per a millorar els seus serveis i l’experiència en usar-los, fer-nos arribar informació personalitzada i suggeriments, convidar-nos a acceptar integracions amb altres empreses i un aspecte molt seriós: podrien usar les nostres dades per a fins de seguretat, amb el que podrien acabar compartint la teva IP amb les autoritats o empreses privades si fos necessari, així com qualsevol altra dada que ens faci identificables en cas de necessitat, com per exemple els del *COVID, els dels llocs visitats o les opinions en grups tancats fins i tot.

Per als usuaris de la UE, aquests canvis de política només podran ser aplicats per mitjà d’un consentiment exprés, tot això gràcies a la gestió del *RGPD, però això no evita la impossibilitat de la gestió de la selecció dels consentiments emesos per part de l’usuari final, ja que ens veiem sotmesos en la pressió de la practicitat en l’ús d’aquestes plataformes tan àmpliament acceptades i distribuïdes o enfrontar-nos a deixar d’usar-les en ordre de burlar aquests controls i desaparèixer del món digital.

Tot això és tant per a dades com per a metadades, els quals són “les dades de les dades”, aquella informació específica que no distingim a simple vista (en una foto, per exemple, les metadades identifiquen el model de cel·lular, el lloc on es va prendre la foto, la data, etc.), però que complementen perfectament la nostra empremta digital i permeten que ens tracin i determinin perfils de conducta, de comportament, de compra, polítics, socials i fins d’hàbits privats.

Davant aquestes anteriors afirmacions. Quines opcions tenim?

  1. Com sempre, aprendre que no tots els serveis són per a totes les comunicacions. Triar interactuar amb altres serveis dels molts disponibles en el mercat.
  1. No tenir les tres aplicacions instal·lades i obertes en un únic dispositiu.
  1. Segmentar els cercles socials, laborals, professionals i avaluar plataformes diferents en funció a la necessitat de privacitat.
  1. Seleccionar millor el que es compartirà en Internet i parlar d’aquest tema amb el cercle familiar.
  1. Bloquejar amb eines físiques o digitals del sistema, les localitzacions, micròfons, càmeres.

És molt important entendre que, les nostres dades al dia d’avui, són la moneda de canvi més important entre les empreses de publicitat, ja que, amb aquests canvis, estem passant d’identificar dispositius a identificar persones, la qual cosa fa que no sols es realitzi la suggestió de compra de productes i serveis de la nostra preferència, si no alhora la suggestió de comprar productes que fins al moment no teníem ni idea de la seva necessitat en la nostra vida.

 

A DATAX som una empresa especialitzada en matèria de protecció de dades i seguretat de la informació.

Oferim un servei de consultoria integral per a adequar a la seva organització a tots els requisits del Reglament Europeu (RGPD 2016/679) relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, d’obligat compliment des del 25 de maig 2018.

Més de 16 anys d’experiència en l’adequació de tota mena d’organitzacions i sectors d’activitat, inclòs el sector públic i privat ens avalen.

Més de 10.000 clients confien ja en els nostres coneixements i professionalitat en la matèria.

 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *