Blog

Protecció de Dades

Coneix els nous drets digitals de la LOPDGDD

14 desembre, 2018

Espanya reconeix per primera vegada els drets digitals dels seus ciutadans. És el primer país europeu que regula explícitament aquest tipus de drets. Estan desenvolupats a la nova Llei Orgànica de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals.

 

LLEI DE PROTECCIÓ DE DADES I DRETS DIGITALS

El títol X de la LOPDGDD introdueix una bateria de “drets i llibertats predicables a l’entorn d’Internet”. El capítol comença reconeixent que els drets i llibertats de la Constitució “són plenament aplicables a Internet i que els prestadors de serveis de la societat de la informació i els proveïdors de serveis d’Internet contribuiran a garantir la seva aplicació”.
L’objectiu de la llei és reconèixer i garantir un elenc de drets digitals dels ciutadans d’acord amb el mandat establert en la Constitució”. Alguns d’ells es fixen explícitament per primera vegada, encara que ja s’exercien a través del dret a la intimitat.

 

LES NOVES GARANTIES DELS DRETS DIGITALS
 • Neutralitat i accés universal a Internet. Dret a un accés universal i no discriminatori a Internet. Els proveïdors han d’oferir una oferta transparent de serveis.
 • Seguretat digital. Dret a la seguretat de les comunicacions que es transmetin a través d’Internet.
 • Educació digital. Inclusió de competències digitals i seguretat a Internet en el sistema educatiu.
 • Protecció de menors. Mesures de protecció davant possibles delictes relacionats amb la difusió d’informació de menors en serveis de la societat de la informació que puguin afectar drets fonamentals.
 • Rectificació. Els responsables de xarxes socials o equivalents han de possibilitar el dret de rectificació davant dels usuaris que difonguin continguts que atemptin contra el dret a l’honor o la intimitat.
 • Informacions a mitjans digitals. Dret a sol·licitar als mitjans digitals la inclusió d’un avís al costat de notícies que li concerneixin i ja no reflecteixin la seva situació actual.
 • Protecció de dades de menors a Internet. Les entitats que desenvolupin activitats amb menors d’edat han de garantir la protecció de les seves dades personals.
 • Oblit en cercadors. Dret a que els motors de cerca a Internet eliminin de les seves llistes aquells resultats inadequats, inexactes o no pertinents.
 • Oblit en xarxes socials. Dret a que siguin suprimides les dades personals facilitades per a la seva publicació en xarxes socials o equivalents.
 • Dret a la portabilitat en xarxes socials. Els usuaris podran requerir la informació facilitada als prestadors de serveis de xarxes socials, així com sol·licitar la portabilitat a un altre prestador si és tècnicament possible.
 • Polítiques d’impuls. Les institucions públiques elaboraran plans per millorar l’accés a Internet i les competències digitals dels ciutadans.

 

DRETS DIGITALS EN L’ÀMBIT LABORAL
 • Ús de dispositius en l’àmbit laboral. Dret a la intimitat dels treballadors en l’ús dels dispositius digitals de l’empresa. L’empresa haurà d’establir criteris d’ús que respectin la intimitat i podrà accedir a continguts per controlar el compliment de les obligacions laborals.
 • Desconnexió digital. Dret a desconnectar digitalment fora del temps legal de treball per garantir el temps de descans.
 • Videovigilància en el lloc de treball. Els empresaris poden captar i tractar imatges en l’exercici de control de treballadors previst en l’Estatut dels treballadors. No s’admet la instal·lació de sistemes de videovigilància en llocs destinats al descans. L’enregistrament de so només està permès si hi ha risc per a la seguretat de les instal·lacions, béns o persones.
 • Sistemes de geolocalització. Les empreses han d’informar als seus treballadors sobre l’ús i característiques de sistemes de geolocalització.
 • Negociació col·lectiva. Es podran establir garanties addicionals dels drets digitals en l’àmbit laboral en els convenis col·lectius.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *