Blog

Protecció de Dades

La nova LOPDGDD cataloga les pràctiques agressives en protecció de dades

9 abril, 2019

La Llei Orgànica 3/2018 de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals inclou supòsits de pràctiques agressives en matèria de protecció de dades.

La nova LOPDGDD recull així la preocupació existent entre els professionals de la privacitat en relació a pràctiques fraudulentes en la consultoria de protecció de dades (LOPD Cost 0).

 

PRÀCTIQUES AGRESSIVES EN PROTECCIÓ DE DADES

La nova llei de protecció de dades va entrar en vigor el 6 de desembre de 2018, adaptant i desenvolupant la legislació espanyola al Reglament Europeu de Protecció de Dades (RGPD).

Entre les novetats que introdueix, hi ha les considerades pràctiques agressives en matèria de protecció de dades, incloses en la disposició addicional setzena:

  • Actuar amb intenció de suplantar la identitat de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD) o d’una autoritat autonòmica de protecció de dades en la realització de comunicacions a responsables i encarregats del tractament o a interessats.
  • Generar l’aparença que s’està actuant en nom, per compte o en col·laboració amb una autoritat de control per a la realització de comunicacions on s’ofereixin productes o serveis a responsables i encarregats de tractaments.
  • Realitzar pràctiques comercials intentant coaccionar als destinataris mitjançant la referència a la possible imposició de sancions per incompliment de la normativa de protecció de dades.
  • Oferir documentació per pretendre crear una aparença de compliment de les disposicions de protecció de dades de forma complementària a la realització d’accions formatives, sense haver dut a terme les actuacions necessàries per verificar el correcte compliment.
  • Assumir la funció de delegat de protecció de dades (DPD) sense designació expressa del responsable o l’encarregat del tractament, i comunicar-ho a les autoritats de protecció de dades.

 

ÚLTIM FRAU EN PROTECCIÓ DE DADES

L’Associació Professional Espanyola de Privacitat (APEP) ha informat que té constància d’un nou tipus de pràctica fraudulenta mitjançant trucades intimidatòries.

L’estafa consisteix en trucades telefòniques, identificant-se com col·laboradors de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades sota el nom de Registre d’Implantació Normatiu. A la trucada s’informa sobre una sanció per incompliment de la normativa de protecció de dades i de la necessitat d’una gestió ràpida. Es sol·licita el pagament d’una quantia econòmica (entre 350 i 250 euros) en el termini de 24 hores.

Per ampliar informació, poden accedir al següent enllaç.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *